logo-web
Bizi Takip Edin:

Üyelik Sozlesmesi

“AvAssist” Uygulaması Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası

 1. Taraflar

İşbu Hizmet Kullanımı Sözleşmesi (“Sözleşme”),“AvAssist” mobil uygulamasını (“Uygulama”) indiren veya www.avassist.com.tr internet sitesini (“İnternet Sitesi”) kullanan gerçek veya tüzel kişi (“Kullanıcı”) ile “ADVİSOR MOBİL DİJİTAL TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ.“(“Şirket”) arasında gerçekleşmiş olup, sözleşme maddeleri Kullanıcı’nın Uygulama’yı mobil cihazına indirmesi ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanmaya başlaması ile birlikte, Kullanıcı tarafından kabul görmüş ve yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

İşbu sözleşmede Kullanıcı ve Şirket gerektiğinde tek olarak “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 1. Hizmetin Tanımı – Sözleşme Konusu

AvAssist” Uygulaması Kullanıcıları olan Avukat, Bilirkişi, Uzman ve Danışmanların birbirleri ile iletişim kurmasına ve dava dosyalarınaa tavsiye niteliğinde rapor almalarına olanak sağlayan bir uygulamadır.

İşbu sözleşme Uygulama ve İnternet Sitesi’nin kullanım koşulları ve Kullanıcı ile Şirket’in hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 1. Kullanıcının hak ve yükümlülükleri
  • Kullanıcı, Uygulama ve İnternet Sitesi’ndeki ücretsiz içerik ve egzersizleri Uygulamayı indirip üyeliğini tamamlamasını müteakiben, ücretli içerik ve egzersizleri ise Uygulamaya abone olarak kullanma hakkına sahip olacaktır
  • Kullanıcı, kendisinden istenilen bilgileri tam ve gerçeğe uygun olarak bildireceğini beyan ve taahhüt eder.Kullanıcı, bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak bildirilmesinden ve bu eksik veya gerçeğe aykırı bildirimden kaynaklanabilecek sonuçlardan sorumludur.
  • Kullanıcı, Uygulama’yı indirerek 18 yaşının üzerinde olduğunu beyan ve kabul eder. 18 yaşını doldurmamış olan Kullanıcı’nın veli veya vasisinin bu sözleşmeye açık onayını almış olduğu kabul edilir.
  • Uygulama ve İnternet sitesi içindeki her türlü bilgi, egzersiz ve içerik Kullanıcının ortalama olarak herhangi bir tıbbi rahatsızlığı olmadığı varsayılaraktavsiye niteliğinde hazırlanmıştır ve kişiye özel değildir. Kullanıcı, bu durumu bilerek Uygulamayı kullanmakla ve kullanım öncesi gerek görüyorsa doktorunun onayını almakla yükümlüdür. Şirket, Kullanıcı’nın tıbbi rahatsızlığı nedeni ile ortaya çıkacak herhangi bir sonuçtan sorumlu tutulamaz.
  • Kullanıcıegzersizleri kendisine tavsiye edildiği şekilde uygulamakla yükümlüdür.
  • Kullanıcı’nın sisteme girdiği bilgiler, sadece Kullanıcı’nın talebi ile değiştirilebilir.
  • Kullanıcı bu sözleşmeye istediği anda erişme, kayıt etme ve uyuşmazlık durumunda kullanma hakkına sahiptir.
 1. Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri
  • Şirket, Uygulama veya İnternet Sitesi yolu ile Kullanıcı’lara, mindfulness alanında tavsiye niteliğinde bilgiler ve egzersizleri görsel, işitsel ya da yazılı içerik olarak sağlayacaktır.
  • Şirket, mücbir sebepler, bağlantı sorunları, internet kesintileri, tedarikçilerden kaynaklanan nedenler, kullanım hataları ve KullanıcınınUygulama ya da İnternetsitesini kullandığı cihaza veya cihazın işletim sistemi versiyonuna bağlı olan nedenler ile Uygulama’da ve İnternet Sitesi’nde oluşabilecek kesinti ya da aksaklıklardan sorumlu değildir.
  • Uygulama kişiye özel ve bireysel kullanım içindir. Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama’yı veya İnternet Sitesi’ni kullanım amacına aykırı olarak kullandığını tespit etmesi durumunda Kullanıcı’nın üyeliğini durdurabilir, askıya alabilir ya da tamamen sonlandırabilir. Bu halde Kullanıcı Şirket’ten herhangi bir isim altında hiçbir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
  • Şirket, Kullanıcılarına daha iyi bir hizmet verebilmek ya da kendilerini çeşitli kampanyalara davet edebilmek amacıyla amacıyla Kullanıcı’nın bazı kişisel bilgilerini (ad ve soyad, elektronik posta adresi, telefon numarası vb.) talep edebilir ve bu amaçla Kullanıcı’ya anket ya da bilgi formu doldurtabilir. Şirket sunucu ve bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, kullanıcı profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen iletilere yönelik Kullanıcı sınıflandırma çalışmalarında Şirkettarafından kullanılabilecektir.
 1. ÜYELİK VE ÖDEMELER
  • Kullanıcı, Uygulama’nın internet bağlantısı ile çalıştığını, Uygulama içeriğindeki video, resim, fotoğraf, grafik, yazı ve görsellerin internet bağlantısı ile görüntülendiğini, internet kullanım bedellerinin Kullanıcı’nın kablosuz ağı veya mobil internet paketi üzerinden karşılanacağını, İnternet kullanım bedellerine ait Şirket’in herhangi bir taahhüdü veya sorumluluğu olmadığını bildiğini ve bu hususlarda kendisinin bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.
  • Uygulamayı yüklemek ücretsiz olup, uygulama içi satın almalarda tüm vergiler dâhil satış fiyatı için ayrıca onay alınacaktır.
  • Kullanıcı, Şirket’in Uygulama içindeki abonelik, modül ya da egzersiz ücretleri ile kampanya ve paketleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yapılan değişiklikler için güncelleme ve uygulama bilgilerini düzenli olarak kontrol edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • Kullanıcı hiçbir şekilde ücret iadesi yapılmadığını ve yapılmayacağını kabul eder.
  • Uygulama ve İnternet Sitesi içerisinde yapılan satın almalar derhal Kullanıcı’nın mobil cihazına gönderilecektir. Kullanıcı’nın mobil cihazının, Apple App Store veya Google Play Store uygulamalarına erişimi için Kullanıcı’nın internete bağlı olması talep edilebilir. Apple App Store ve Google Play Store’un Genel Hüküm ve Koşulları mobil cihazın çeşidine ve Apple App Store veya Google Play Store kullanımına bağlı olarak uygulanacaktır.
  • Uygulama ve İnternet Sitesi içerisinde yapılacak satın almalar için yapılan teklifler yapıldıkları an için geçerli olup, Şirket’in satın almaların fiyatlarını tek taraflı olarak her zaman ve önceden haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.
  • Ücretli Servisler (“Ücretli Servisler”): Şirketin bazı servisleri şimdi veya gelecekte ödemeye konu olabilir. Ücretli Servisler için kullanım veya üyelik aşamasında Kullanıcı’ya bildirilen bütün ödeme şartları bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.
  • Faturalandırma: Şirket, Ücretli Servisler’in kullanımı için ödeme hesabı yoluyla (“Fatura Hesabı”) Kullanıcılara fatura kesmek için bir üçüncü-şahıs ödeme işlemcisi (“Ödeme İşlemcisi”) kullanabilir. Ödeme süreci, Sözleşme’ye ek olarak Ödeme İşlemcisi’nin hüküm, koşul ve gizlilik şartlarına tabi olacaktır. Şirket, Ödeme İşlemcisi sebebiyle meydana gelecek herhangi bir zarar ve/veya sonuçtan sorumlu değildir. Ücretli Servisleri seçmekle Kullanıcı, Şirket’e Ödeme İşlemcisi yoluyla geçerli fiyatlandırmadaki tüm ücretleri, Ücretli Servislerin her kullanılışında uygulanabilir ödeme hükümleri uyarınca ödemeyi kabul eder ve Ödeme İşlemcisi yoluyla Kullanıcı’nın seçilmiş ödeme sağlayıcısından (“Ödeme Metodu”) ödeme alınması için Şirket’e izin verir. Kullanıcı, seçilmiş Ödeme Metodu’nu kullanarak ödeme yapmayı kabul eder. Talep gönderilmiş veya ödeme yapılmış olsa dahi Şirket herhangi bir hata veya sorunu düzeltme hakkını saklı tutar.
  • Ödeme Yöntemi: Ödemelere ilişkin şartlar, Kullanıcıların seçmiş olduğu Ödeme yöntemi veya kredi kartı sağlayıcıları veya finansal kuruluşlarıyla aralarındaki sözleşme hükümlerine bağlı olacaktır. Şirketin Ödeme İşlemcisi yolu ile Kullanıcı’dan ödemeyi alamaması durumunda, Kullanıcı Şirket’in ilk talebi üzerine Fatura Hesabına göre ödenecek miktarın tamamını ödemeyi kabul eder.
  • Sürekli Faturalandırma: Kullanıcı tarafından kabul edildiği üzere Ücretli Servislerden bazıları ilk kullanımda tek seferlik bir ücretlendirmeden sonra sürekli ücretlendirme içeren servisler olabilmektedir. Kullanıcı, sürekli ücretlendirme içeren bir ücretli servisi seçerek, ilk kullanımda yapılan ücretlendirmeyi ve sonrasında yapılacak sürekli ücretlendirmeleri ve servisin iptal edilmesine kadar devam edecek tüm sürekli ücretlendirmeleri kabul eder. Kullanıcı verdiği onayı sonlandırana kadar Şirket, ileride onay almaksızın Kullanıcıya periyodik ödemeler (aylık, 3 aylık, yıllık vs.) sunabilir.
  • Güncel Bilgi: Kullanıcıların fatura hesabı için güncel, tam ve doğru bilgileri sağlaması gerekmektedir (fatura adresinde, kredi kartı numarasında veya kredi kartı son kullanma tarihinde değişiklik olması durumları gibi). Kullanıcı’nın ödeme yöntemleri iptal edildiyse (örn: kayıp veya çalınma), onaysız kapanma veya kullanıcı adı – şifre kullanımı gibi bir güvenlik ihlali ihtimalini fark etmişlerse, derhal Şirketi veya ödeme işlemcisini bu konuda bilgilendirmelidirler. Bu tip bilgilerin değişikliği Apple App Store veya Google Play Store’ un satın alıma bağlı olan güvenlik sayfasından yapılabilir.
  • Eğer Kullanıcı, yukarıda bahsedilen bilgilerden herhangi birini sağlamazsa, Ücretli Servisi yukarıda belirtildiği şekilde sonlandırmadığı sürece Şirket’in Ücretli Servisin her kullanılışında fatura hesabı üzerinden ödeme almaya devam edeceğini kabul eder.
  • Onaylanan Miktarda Değişiklik: Eğer Kullanıcı’nın Fatura Hesabı’ndan çekilecek ödeme miktarı daha önceden alınması için onaylanan miktara nazaran değişime uğrarsa (vergi miktarlarındaki değişiklik veya yükümlülükten farklı olarak) Kullanıcı, işlemin gerçekleşeceği günden bir gün önce ödeme gününün ve çekilecek miktarın kendisine bildirilmesini isteme hakkına sahiptir. Kullanıcının ödeme sağlayıcısıyla arasındaki anlaşma hükümleri Ödeme Yöntemine uygulanacaktır. Kullanıcı, yapmış olduğu işlemleri Şirket’in işlemden hemen sonra veya fatura dönemleri boyunca veya dönem sonunda topluca faturalandırabileceğini kabul eder.
  • Onayın Tekrar Doğrulanması: Kullanıcı’nın Ücretli Servisleri kullanmaya devam etmesi veya iptal etmemesi, Şirket’in bu Servisler için Kullanıcı’nın Ödeme yönteminden faturalandırmasına onay vermiş olduğu anlamına gelir. Şirket düzenlediği bu fatura miktarlarını Kullanıcı tarafından ödenmek üzere borç kaydedebilir ve Kullanıcı bu miktarları ödemekten sorumludur. Bu, Şirket’in Kullanıcı’dan direkt olarak ödeme alma hakkından feragat ettiğini göstermez.
  • Ücretsiz Deneme Sürümleri ve Diğer Promosyonlar: Ücretli Servise erişim sağlayan tüm ücretsiz deneme sürümleri veya promosyonlar deneme sürümü için belirlenen zaman dilimi içerisinde kullanılmalıdır. Kullanıcı, Ücretli Servis için deneme sürümü sürecinin sonunda herhangi bir ücretlendirme gerçekleşmemesi için deneme sürümü süresinin bitmesinden önce Ücretli Servis kullanımını durdurmalıdır. Eğer Kullanıcı, deneme sürümü süresinin bitmesinden önce kullanımını iptal ederse ve buna rağmen sehven Ücretli Servis ücretlendirilirse Şirket ile info@molaapp.co adresinden iletişime geçmelidir.
 1. KAMPANYALAR
  • Şirket, Kullanıcı’ların yararlanması için İnternet Sitesi ve/veya Uygulama üzerinden zaman zaman çeşitli indirim, hediye, fırsat, teklif vb. kampanyalar yapabilir. İşbu kampanyaların tüm şart ve koşulları Şirket tarafından düzenlenecektir.
  • Şirket kampanya ve tekliflerin içeriği ile ilgili her türlü değişiklik yapma ve kampanya ve özel tekliflerin yürütme hakkını önceden ve habersiz durdurma hakkını saklı tutar.
 1. KULLANICININ CAYMA HAKKI
  • Bu maddede düzenlenen cayma hakkı, yalnızca ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden tüketici sıfatındaki gerçek veya tüzel kişi Kullanıcılar için geçerlidir.
  • Uygulama, doğrudan Kullanıcı tarafından internet üzerinden indirildiğinden Kullanıcı’nın dilediği zaman Uygulama’dan ayrılarak veya Uygulama’yı mobil cihazından kaldırarak cayma hakkı bulunmaktadır.
  • Uygulama içi satın almalar için Kullanıcının cayma hakkı Apple App Store veya Google Play Store’un Genel Hüküm ve Koşullarına tabidir. Bu durumda Şirket, Kullanıcının satın almış olduğu hizmetlere ilişkin alacak hakkını talep ile tahsil edilmiş ödemeleri iade etmeme haklarını saklı tutar.
 1. FERAGAT
  • Uygulama ve İnternet sitesi içindeki her türlü bilgi, egzersiz ve içerik Kullanıcının ortalama olarak herhangi bir tıbbi rahatsızlığı olmadığı varsayılaraktavsiye niteliğinde hazırlanmıştır ve kişiye özel değildir.Kullanıcı, bu durumu bilerek uygulamayı kullanmakla ve kullanım öncesi gerek görüyorsa doktorunun onayını almakla yükümlüdür. Şirket, Kullanıcı’nın tıbbi rahatsızlığı nedeni ile ortaya çıkacak herhangi bir sonuçtan sorumlu tutulamaz.
  • Kullanıcı Uygulama ve İnternet sitesi içindeki her türlü bilgi, egzersiz ve içeriğin tavsiye niteliğinde olduğunu ve hiçbir hastalık veya sağlık durumunun teşhis ve tedavisini sağlamadığını, bu içerikleri kullanıp kullanmaması konusundaki bütün takdir ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, Kullanıcı’nın seçerek uyguladığı programla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.
 1. MÜCBİR SEBEPLER

Cihaz ve sistemlerin kurulu bulunduğu ülkede deprem, grev, kötü hava koşulları, salgın hastalıklar, ilan edilmiş olsun ya da olmasın savaş, ambargo, ayaklanma, doğal afetler ve hükümet kararları sözleşme koşullarını doğrudan etkilediği ölçüde mücbir sebeptir. Mücbir sebep süresinde, Taraflar’ın sorumluluk ve vazifeleri askıya alınacak ve bu süre içinde sözleşme hükümlerinin yerine getirilememesi nedeniyle herhangi bir yaptırım uygulanmayacak veya Taraflar birbirlerinden zararların tazminini talep etmeyecektir. Bu mücbir sebep durumu 1 (bir) aydan fazla sürer ise, Taraflar başka herhangi bir sorumluluk altına girmeksizin bu sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

 1. BAĞLAYICILIK

Taraflar işbu sözleşmenin Taraflar üzerinde bağlayıcı olduğunu ve işbu sözleşmede yer alan şartların kendi aralarında tam olarak uygulanabilir olduğunu kabul ve beyan eder ve bunlara uygun hareket etmeyi kati surette taahhüt ederler.

 1. HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, Türk hukuku uygulanır. Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden Kullanıcı, herhangi bir uyuşmazlık durumunda Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir

 1. GİZLİLİK VE REKABET

İşbu sözleşmenin 14. maddesinde belirtilen gizlilik politikası esas alınacak ve Kullanıcı’nın Uygulama’yı mobil cihazına indirmesi ve/veya İnternet Sitesi’ni kullanmaya başlaması ile birlikte , Kullanıcı tarafından kabul görmüş ve yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

 1. GENEL HÜKÜMLER
  • Taraflar’dan herhangi birinin sözleşmede belirtilen haklardan veya yetkilerden yahut müeyyidelerden birini uygulamaması, söz konusu hakkın ve takip eden hakların kaybı anlamına gelmez ve bu yönde bir teamül oluşturamaz.
  • Madde başlıkları sadece aramada kolaylık sağlamak amaçlı olup sözleşmeye dahil özel anlam taşımaz.
  • İş bu sözleşme Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca uyuşmazlıkların çözümünde ispata yönelik bir belge niteliğindedir. Kullanıcılar ispat ve erişilebilirlik açısından sözleşmelerin kayıt altına alınmasına ve saklanmasına muvafakat etmektedir.
  • Kullanıcı, Uygulama üzerinden bilgi ve içerik göndererek Şirket’e bu bilgi ve içeriklerin kullanımı için dünya çapında geçerli, karşılıksız, sürekli ve sınırsız lisans vermiş olduğunu kabul ve beyan eder.
  • Fikri Mülkiyetin Korunması: Uygulama varlıklarının fikri mülkiyeti Şirket’e Yazılımın yapısı, düzeni, tasarımı, görselleri, içinde yer alan her türlü egzersiz ve bilgi içeriği ile yazılımın kodu uygulama varlıklarını teşkil eder ve Şirket ve tedarikçilerine ait değerli fikri mülkiyeti oluşturur. Tüm bu varlıklar, telif hakları yasaları ve uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır. İşbu sözleşme yazılımın herhangi bir fikri mülkiyet hakkını Kullanıcıya vermemekte ve açıkça verilmemiş tüm haklar Şirket tarafından saklı tutulmaktadır.
 1. MOLA GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, Mola mobil uygulamasını (“Uygulama”) indiren veya www.molaapp.co internet sitesini (“İnternet Sitesi”) kullanan gerçek veya tüzel kişi (“Kullanıcı”) tarafından Şirket ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Gizlilik Politikası, Kullanıcı ile akdedilen işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir ve kullanıcının Uygulamayı mobil cihazına indirmesi ve/veya İnternet sitesini kullanması ile yürürlüğe girer. Şirket bu koşulları Uygulama ya İnternet Sitesi üzerinde yayınlamak koşulu ile dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.

Kullanıcı, Uygulamayı indirdiğinde ve/veya İnternet Sitesini kullandığında, üyelik esnasında bildirdiği veriler(“Kişisel Veriler”)  ile kullandıkları cihazın türü/işletim sistemi/versiyonu, İnternet sitesinde gezdiği site linkleri, tarayıcı versiyonu/türü, uygulama ve/veya İnternet sitesi içindeki gezinim ve kullanım davranışları, IP bilgisi, uygulama içinde alınan hatalar, uygulama kullanım süreleri, coğrafi lokasyonu gibi  (Uygulama tarafından otomatik toplanan veriler) bilgileri Şirket ile paylaşmayı kabul eder.

Kullanıcı, Şirket’in bu verileri ek bir onaya gerek kalmaksızın aşağıdaki amaç ve şekillerde kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir:

 • Analiz, bilimsel çalışma ya da istatistiksel çalışmalar
 • Şirket, Kullanıcı’nın izlediği ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, çeşitli promosyon, reklam ve kampanya kurguları, ya da uygulamanın daha yüksek bir kullanıcı memnuniyeti için yeniden düzenlenmesi/ek fonksiyon önerileri alınması amaçlarıyla Şirket’in iş ortaklarıyla paylaşılabilecektir. Kullanıcı, kişisel bilgi ve verilerinin özel bu amaçla Şirket’in iş ortaklığı olan üçüncü şahıslarla paylaşılmasını kabul etmektedir.
 • Kullanıcı ek olarak, Şirketin Kişisel Veriler ile Uygulama tarafından otomatik toplanan verileri, bülten ve haberleşme bildirimleri göndermek, teknik hataları gidermek, kullanıcıya özel içerik ya da teklif sunmak, kampanya/promosyon/reklam tasarlamak ve sunmak, uygulama için satış gerçekleştirmek, uygulama tasarım ve fonksiyonlarını geliştirmek üzere kullanacağını kabul etmektedir.

Kullanıcı bilgileri, Kullanıcı’nın Uygulama’yı silmesini veya üyeliğini sona erdirmesini takip eden 3 (üç) yıl süre ile Şirket veri tabanında saklanacaktır.

Şirket, Kullanıcı’nın Apple Health verilerine erişim talep edebilir. Erişimin amacı, Kullanıcı’nın Uygulama içerisinde dinlediği egzersiz dakikalarının Apple Health içerisinde yer alan Farkındalık Dakikası’na eklenmesidir. Şirket, Kullanıcı’nın Apple Health uygulaması içerisinde yer alan Farkındalık Dakikası harici verilerini kullanmaz.

Kullanıcılar, Şirket’in Üçüncü Şahıslarla (örneğin iş ortakları; teknik, ödeme ve dağıtım hizmeti taşeronları, reklam ağları, analiz sağlayıcılar, arama bilgisi sağlayıcılar, kredi referans ajansları) kurduğu ilişkiler aracılığıyla da haklarında bilgi (“Başka Kaynaklardan Edinilen Bilgiler”) edinebileceğini kabul ederler.

Kullanıcı, Şirket tarafından işbu sözleşmede belirlenen amaçlarla bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmasına muvafakat göstermektedir. Ek olarak kullanıcı aşağıdaki durumlarda da bilgilerinin kullanılabileceğine muvafakat gösterir.

 1. Şirket’in hizmetlerini sağlamak veya ulaştırmak için üçüncü bir hizmet sağlayıcıya ihtiyaç duyması;
 2. Yasal ya da mevzuat zorunlulukları, güvenlik ihtiyaçları
 3. İşletme devri/satışı
 4. Şirket’in hak ve mülkiyetinin, diğer kullanıcıların ve üçüncü şahısların hak ve mülkiyetlerinin korunması

Şirket, burada anılan amaçlarla ilgili verileri dünyanın herhangi bir yerinde bulunan kendisine ya da alt yüklenicilerine ait sunucularına aktarma hakkına sahiptir.

Uygulama ya da internet Sitesi üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Şirket’in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanıcı, her zaman Şirket’ten kendisi ile ilgili olarak tutulan verilerin silinmesini talep edebilir.

Sözleşme süresince ve Sözleşme sona erse dahi sonrasında, Şirket ve/veya Şirketiştirakleri ve/veya Şirket’in birlikte iş yaptığı 3. şahıslar Kullanıcı’nın verdiği işbu onay kapsamında Kullanıcı’ya pazarlama ve reklam amaçlı elektronik posta, kısa mesaj, bildirim gibi iletiler gönderebilecektir. Kullanıcı her zaman bu konuda verdiği onayı geri alma hakkına sahip olup bu konuda info@avassist.com.tr elektronik posta adresine e-posta ile talebini iletebilir.


AvAssist uygulaması bir ADVİSOR MOBİL DİJİTAL TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. ürünüdür.

AvAssist
Advisor Mobil Dijital Teknoloji LTD. ŞTİ. Ürünüdür

İletişim

© 2023 Advisor Mobil Dijital Teknoloji LTD. ŞTİ.