logo-web
Bizi Takip Edin:

AvAssist Nedir?

Nedir?

AvAssist sayesinde;
"İşlerinizi her yere taşıyabilecek ve tek tuş ile meslektaşlarınıza ulaşabileceksiniz.."

Avukatların, Bilirkişi, Danışman ve Uzmanlarımızdan Bilirkişilik, Danışmanlık ve Uzman Mütalası Desteği aldıkları mobil hizmetimiz AvAssist; Türkiye’de ve Avrupa’da yeni bir sektörün kapılarını açan, alanında İlk ve Tek olmakla gurur duyan, davacı ve davalı tarafın haklılıkarını ispat ve açıklamalarını kuvvetlendirmek amacıyla var olmuş bir projedir. Dürüst, bağımsız, tarafsız, yetkin bilirkişilerce raporlarınız hazırlanmakta olup, çalışmalarda etik kurallara bağlılık, gizlilik ve uzmanlık alanının gerektirdiği teknik ve bilimselliğin uygulanması temel prensiplerimizdir. Hizmet verdiğimiz tüm alanlarda, bilimin ve teknolojinin getirdiği tüm imkanlar kullanılarak , güvenilir, danışan odaklı ve kaliteli hizmet veren, danışan ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanabilmesi ilkesini hedef alan kurumsal ve bireysel danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulduk. Raporlarımızda kalite ve titizliği ön planda tutan firmamızda zamanında ve eksiksiz raporlama yapılmaktadır. Bilgi, birikim ve deneyime önem veren bir oluşum olarak global anlayışla çözüm üretmeyi ilke edindik. Ekibimizin çok değerli birçok Bilirkişi/Danışman/Uzman Kadroları gerek ülkemizde ve gerekse de uluslararası birçok projede deneyim edinmiş; denetim, değerlendirme ve danışmanlık alanında yetkinliklerini geliştirmiş ve ispat etmişlerdir.

Başta avukatlar, stajer avukatlar olmak üzere, hukuk bürolarına kaliteli ve etkili bir hizmet sunabilmek için farklı alanlarda oluşturduğumuz etkin, bilgili uzman kadrosuyla adli, idari, hukuki ve ticari davalarda tecrübeli uzman danışmanlardan, doğru iletişim teknikleri ile, sorunlarınızın çözümleri için sizi doğru kişilere yönlendirerek, dava dosyalarınızı güçlendiren, TEVKİL, BİLİRKİŞİ ve AVRUPA şeklinde üç modülün bir arada kullanıldığı bir ilk olma özelliğine sahip hizmet ve uygulamanın adıdır AvAssist.

❝ Tüm talepler, gelebilecek olası şikâyet ve öneriler AvAssist yöneticileri tarafından irdelenir ve gerekli işlemler yapılarak verilen hizmetler geliştirilir. ❞

Bu amaçla kısa sürede bağımsız-tarafsız, seçkin ve en doğru, güvenilir, kaliteli hizmetini vermek, verimli ve karlı çalışmak temel güdümüzdür.

❝ Adalet sistemi işleyişi içerisinde avukatlar ve hukuk büroları, bilimsel, tarafsız, etik raporlara gereksinim duyarlar. AvAssist Bilirkişi Modülü, bilirkişiler ile avukatlar arasında etkili iletişim kurulmasını sağlayarak, sonuçların en iyi şekilde alınmasını amaçlar. ❞

❝ Acil durumlarda, avukatlar; acil avukat listesindeki avukatlarla iletişime geçelebilir, tüm ihtiyaçları karşılayabilecek bir avukat profili bulabilirler. ❞

❝ Tevkil; takip edilen dava dosyasında, başka kurum veya kuruluşlarda avukatların yapacağı işlemler için yetki belgesi düzenlenerek işin sahibi avukatı tarafından mesleki dayanışma kapsamında, işi yapacak meslektaşa; işi yapma veya genel kullanımı ile duruşmaya katılma yetkisi verdiği sisteme denir. ❞

Avukatların mesleklerini farklı mahkemelerde icra ederken karşılaştıkları en büyük zorluklardan biri, meşgul oldukları duruşma, haciz veya satışa, icra takibine, dosya incelemesine veya diğer konulara katılamadıkları zaman yardım için bir meslektaşlarına kolayca ulaşamamalarıdır.

 

”Avukatların meslektaşları ile yardımlaştığı AvAssist Tevkil” uygulamamız sayesinde, avukatlar en değerli varlıkları olan zamandan tasarruf edebilir ve işlerinin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlayabilirler. Türkiye’nin her bölge ve şehrinden avukatların yardım çağrılarına cevap verebilir; görevlendirme açarak bölge-il-ilçe-şehir adliye işleri için meslektaşlarına anında ulaşabilirler.

 

Türkiye genelindeki avukatların, müvekkillerinin bir dosya fotokopisi, duruşma, haciz ya da kalem işleri için uzun ve yorucu yolculuklar yaparak başka bir şehre gitmek yerine, o bölgedeki bir meslektaşından yardım alarak işlerini yürütülebilirler. Böylelikle zamandan kazanılır, masraflar azaltılabilir. dava süreleri kısaltılır.

 

Aynı şekilde Türkiye’nin her bölgesinden ihtiyaç duyulabilecek yardım çağrılarına cevap verilebilir, bu sayede ek gelir sağlanabilir ya da birinin yardım ihtiyacı giderilebilir. Mahkemelerde birikmiş davalar ve iş yükü azalır.

Avukatlık Kanunu 56. md: (Ek fıkra: 2/5/2001 – 4667/36 md.) ye göre “Avukatlar veya avukatlık ortaklığı, başkasını tevkil etme yetkisini, haiz oldukları bütün vekâletnamelerini kapsayacak şekilde bir başka avukata veya avukatlık ortaklığına vekâletname yerine geçen yetki belgesi verebilir. Bu yetki belgesi vekâletname hükmündedir” denmektedir. Avukatlar için yetki sunulmuş dosyalar adına, diğer avukatların da vekil tayin edildiği anlamına geliyor. Bir avukat adına bir yetki belgesi düzenlendi ve dosyaya sunuldu ise; işin sahibi avukat gibi vekil tayin edilmiş demektir. İşi veya işlemi yetki ile yapan avukatlar, sorumluluğun ve sonuçlarının farkında olarak bu görevi yerine getirmekteler.

❝ Avukatlık Kanunu’ nda avukata yüklenmiş sır saklama yükümlülüğü yetki belgesi sebebiyle diğer avukatı da kapsamaktadır. Yapılacak iş ve işleme ilişkin tüm bilgi ve belgeleri açığa vurma yasağı bulunmaktadır. ❞

Bu uygulama sayesinde iyi iş yapan avukatlara, meslektaşları başka işleri de getirir. Bir tevkil işi geldiğinde açıp hukuki olarak konuyu araştırıp, kendi mesleki gelişimine ciddi olumlu katkıları olabilir. Bu nedenle tevkil; pratik deneyimi geliştiren yollardan biridir. Özellikle mesleğin ilk yıllarında ve staj sürecinde aktif olarak mesleği öğrenmenin en güzel yöntemlerinden biridir.

 

AvAssist
Advisor Mobil Dijital Teknoloji LTD. ŞTİ. Ürünüdür

İletişim

© 2023 Advisor Mobil Dijital Teknoloji LTD. ŞTİ.