logo-web
Bizi Takip Edin:

Nasıl Çalışır?

Nasıl Çalışır?

Seçkin, kaliteli ve tecrübeli Uzman Bilirkişilerimiz sayesinde, çok çeşitli yasal sorunlarınız, hem karmaşık hem de basit vakalarınız için doğru çözüm AvAssist'te.

TEVKİL

Tevkil Uygulamasının İşleyişi

AvAssist Tevkil Ağı Uygulaması‘nı sadece avukatlar, stajyer avukatlar ve hukuk büroları kullanabilmektedir. AvAssist ile ilgili detaylı bilgilere web sitemizden ulaşabilir, mobil uygulamamızı indirerek uygulama üzerinden kayıt olup kullanmaya başlayabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra avukatlık için gerekli olan bilgiler kontrol edilip, bilgileri uyuşmayan kişilerin uygulamayı kullanmalarına izin verilmez.

Türkiye’de tüm il ve tüm adliyelerde il dışı işlemleriniz için açacağınız görevlendirmeler sadece “10 Dakika” içinde sonuçlanacak. Avukatlara anında bildirim ile haberdar eden, tam otomatik sistemimizde; ister görev oluşturarak, il dışı adliye işleriniz için anında meslektaşınıza ulaşabilir, isterseniz de seçeceğiniz işlerden görevlendirme alarak ek gelir elde edebilirsiniz…

Görev oluşturabilmak için dava bilgilerini ve vereceğiniz ücreti belirtmeniz gerekmektedir. Dilerseniz görevle ilgili açıklama da ekleyebilirsiniz. Göreviniz onayladığında, onaylanan göreviniz aktif görev ilanları kısmına düşecek ve kullanıcılara bilgilendirme yapılacaktır. Avukat atamanızı yaptıktan sonra, seçtiğiniz meslektaşınızın tüm bilgilerine karşılıklı olarak ulaşabilirsiniz. Görev atamasından sonra meslektaşınızla anlaşmama durumunda; yeni görevlendirme açmanıza gerek kalmadan, gelen başvurular bölümünden farklı bir meslektaşınızı seçebilir, görev atamasına onunla devam edebilirsiniz.

Avukatlık Kanunu - Madde 48

“Avukat veya iş sahibi tarafından vaat olunan veya verilen bir ücret yahut da herhangi bir çıkar karşılığında avukata iş getirmeye aracılık edenler ve aracı kullanan avukatlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu eylemi yapanlar memur iseler, verilecek hapis cezası bir yıldan aşağı olamaz.”

Söz konusu kanun maddesinde “komisyonculuk” yasaklanmıştır. Zira madde kapsamında avukata “iş getirmek” kavramından bahsedilmiştir. AvAssist avukatlara ücret/çıkar karşılığı iş getirmemektedir. Avukatların var olan işlerinin yürütülmesinin kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Avukatlık Kanununda şehir dışı işlerin hızlandırılmasına engel ve bu konuda meslektaşlarınızdan yardım almanızı önleyecek bir hüküm bulunmamaktadır. Kaldı ki Avukatlık Kanunu md. 56 gereğince “(Ek: 2/5/2001-4667/36 m.) Avukatlar veya avukatlık ortaklığı başkasını tevkil etme yetkisini haiz oldukları bütün vekaletnamelerini kapsayacak şekilde bir başka avukata veya avukatlık ortaklığına vekaletname yerine geçen yetki belgesi verebilir. Bu yetki belgesi vekaletname hükmündedir.” denilmektedir.

Avukatlık Kanunu - Madde 171

İşi Sonuna Kadar Takip Etme Zorunluluğu ve Başkasını Tevkil

Avukat, üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder. Avukata verilen vekaletnamede başkasını tevkile yetki tanınmış ise, yazılı sözleşmede aksine açık bir hüküm olmadıkça, işi başka bir avukatla birlikte veya başka bir avukata vererek takip ettirebilir. Vekaletnamede, bunun düzenlendiği tarihten sonra açılacak veya takip edilecek bütün dava ve işlerde vekalete ve başkasını tevkile genel şekilde yetki verilmişse, avukat, bu tarihten sonraki dava ve işlerde müvekkilinden ayrıca vekalet almaya lüzum kalmaksızın işi başka bir avukatla birlikte veya başka bir avukata vererek takip ettirebilir.

İkinci fıkradaki hallerde, avukatın müvekkile karşı sorumluluğu devam eder. Birlikte takip ettiği veya işi tamamen devrettiği avukatların kusurlarından ve meydana getirdikleri zarardan dolayı müvekkile karşı hem şahsen hem de diğer avukatla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Şu kadar ki, bu hüküm, 12 nci maddede yazılı bir iş sebebiyle başka bir yerde çalışmak zorunluluğunda olduğu için işi tamamen başkasına devreden avukatlar hakkında uygulanmaz.

AvAssist, avukatlara ücret/çıkar karşılığı iş getirmemektedir. Çıkar amacı gütmemekte, iş getirme amacı taşımamaktadır. Var olan işlerinizin meslektaşlarınıza isteğinize bağlı olarak tevdi edilmesi amacı güder. Yardım isteyeceğiniz veya yardımcı olacağınız avukatı AvAssist belirlemez, avukat olarak sizler belirlersiniz.Avukat tarafından işe başka avukatlar teşrik edilmiş ise, avukat bundan dolayı ayrı bir ücret isteyemeyeceği gibi, işi birlikte takip eden avukat da müvekkilden herhangi bir ücret isteyemez. İş tamamen başka bir avukata bırakılmış ise, tevkil eden ve tevkil olunan avukatlar ücret sözleşmesindeki miktarı aşmamak şartıyla, harcadıkları mesaiye karşılık olan ücreti müvekkilden isteyebilirler. Ancak, tevkil eden avukat müvekkilden peşin ücret almışsa, harcadığı mesaiye karşılık olan miktarın fazlasını tevkil ettiği avukata ödemekle yükümlüdür. Avukatların var olan işlerinin yürütülmesinin kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Avukatlık Kanununda şehir dışı işlerini hızlandırılmasına engel ve bu konuda meslektaşlarınızdan yardım almanızı önleyecek bir hüküm bulunmamaktadır.

DANIŞMAN, Bilirkişi, UZMAN

Bilirkişi Modülünde İşleyiş

Avukatlar uygulama üzerinden iletmek istedikleri soru ve/veya dava dosyasını, Bilirkişilere iki şekilde danışabilecekler;

1

AvAssist Yöneticileri Üzerinden: İletişim formunu doldurup, önce yöneticilere ulaşarak davaları için başvuruda bulunabilecekler, uygulama yöneticisi tarafından iletişim formunda belirtilen telefon numarası ve/veya mail adresi ya da mesaj kutusu aracılığıyla ulaşılarak, konuyla ilgili detaylı bir ön görüşme yapılıp, gerekli bilgiler toplanarak, hangi alanda danışmanlık hizmeti alacağına karar verilip, alınan bilgiler/evraklar bir araya getirilerek o danışmanlık hizmetini verecek Bilirkişiye ulaştırılacak.

2

Bilirkişi Üzerinden: Uygulamada var olan Bilirkişilere ait iletişim formunu doldurup, ön görüşme yapıp, Bilirkişi tarafından konu ile ilgili kısa bir araştırma sonrası dosya kabul edilirse, rapor yazma tarihi (ort: 3/21 gün içerisinde) ve bedeli belirlenip, uygulama yöneticisi ve dosya sahibi avukata bildirilerek, teslim tarihi ve fiyat bilgisi içeren bir teklif dosyası sunulacak.

❝ Sunulan teklifin kabul edilmesi durumunda, belirtilen ücret, avukat tarafından uygulamanın banka hesabına yatırılıp, rapor teslim tarihine dek hesapta bekletilecektir… ❞

Ardından, dosyadaki gerekli bilgiler, belgeler ve resimler direkt bilirkişiye yönlendirilerek, verilen bilgiler, belgeler doğrultusunda rapor yazımına başlanacak, bu sırada ek bilgi/belge talep edilmesi durumunda, avukat ve Bilirkişi arasında bir mesaj paneli açılarak, bilgi akışına buradan devam edilecek, nihayetinde tarafsız, güvenilir, dürüst, anlaşılır ve kanıta dayalı bilgiler ışığında hazırlanan rapor, uygulama yöneticisi aracılığıyla, imzalı olarak 3 (üç) nüsha şeklinde avukata teslim edilecektir.

AvAssist Bilirkişi Modülü‘nde verilen hizmet; nitelikli Bilirkişilik/Danışmanlık/Uzman Görüşü Hizmetleri olup, burada alacağı ücreti bazı değişkenlikler belirler. Bilirkişi/Danışman/Uzman‘ın alacağı ücret değişkenliklerini; dava dosyasının ağırlığı, yükü, önemi, harcanan zaman ve verilen emeğin büyüklüğü belirler. AvAssist‘teki taban ve tavan ücret listesi  zaman zaman güncellenir ve verilen hizmete binaen de AvAssist uygulama ücreti alır.

Uzman Görüşünün Hukuki Dayanağı

Yasalarımızda uzman görüşü konusu; 5721 Sayılı Ceza Muhakemesi kanununun 67. maddesinde ( 6. fıkra ) ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 293. maddesinde; ”Bilirkişi İncelemesi ve Uzman Mütalaası” başlığı altında, özel hukuk uyuşmazlıklarında delil sistemi içerisinde yer almaktadır. ”Uzman görüşü” başlığı altında; ”Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler” hükmüne yer verilmiştir.

Uzman görüşü/Uzman mütalası, soruşturma aşamasında veya dava esnasında tarafların mevcut iddiasını veya savunmasını teknik açıdan ispatlamak veya güçlendirmek amacıyla konusunda bilgi ve tecrübe sahibi uzmanlardan, avukatları aracılığıyla özel olarak talep ettikleri ve inceleme neticesinde delil niteliğinde rapor sunan görüşe denir.

AvAssist‘te yer alan Bilirkişi/Danışman/Uzman modülümüz; hukuki konuları tüm yönleri ile ele alan ve sonuç odaklı bakış açısı ile değerlendiren, farklı hukuk alanlarında uzmanlaşmış tecrübeli ekibin yanısıra, önde gelen uzman akademisyenlerle seçkin ve en üst kalitede hizmet veren avukat destek modülüdür.

Çözümü özel ve teknik bilgi gerektiren hallerde görüşüne başvurulan uzman kişiye BİLİRKİŞİ denir.

Belli bir konu hakkında uzman olan ve kendisine fikir sorulan kişiye DANIŞMAN denir.

Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan, bilirkişiye UZMAN denir.

Belli bir alanda, bilgi ve deneyimine güvenilerek düşünce ve yorumuna başvurulan kişiye EKSPER denir.

AvAssist
Advisor Mobil Dijital Teknoloji LTD. ŞTİ. Ürünüdür

İletişim

© 2023 Advisor Mobil Dijital Teknoloji LTD. ŞTİ.